Arama

COĞRAFİ YAPI

Dağlar

Elburz (5642 m), Dihtau (5203 m), Koştantau (5144 m), Şhara (5068 m) ve Kazbek (5033 m) tir.
Topografik bakımdan farklı özelliklere sahip olmakla birlikte Kuzey Kafkasya genellikle engebeli bir bölgedir. Taman Yarımadası'ndan başlayarak Apşeron Yarımadası'na uzanan ve bölgeyi ikiye bölen Kafkas Sıradağları III. zamanda meydana gelen genç kıvrım dağlarıdır.

Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Kafkas Dağları hemen tamamıyla Kuzey Kafkasya hudutları içinde kalır.
İki veya 3 sıra halinde devam eden, uzunluğu 1400 kilometreyi aşan ve 50 ile 225 km arasında farklılaşan genişliğe sahip Kafkas Sıradağları’nın en yüksek tepeleri birer sönmüş volkan konisi olan Elbruz Dağı (5630m) ve Kazbek Dağı (5043m)’dır. Bunlardan başka Dıh, Dombay, Cimara, Şıh Berzend, Adayıhoğ, Tepli, Vilpata, Karavgon, Labada, Vaza, Hahalgi, Şandağı, Dikiosmta, Tebulosymta, çuaşv, Fişt, Pşehasu, Oşten, Woshuten, Krasnaya Polyana, çeget Dağı, Dzhimara Dağı, Ulipata Dağı, Bazardyuzi Dağı gibi belli başlı dağlar yer alır.

Batıda Abhazya bölgesinde dağların yüksekliği 1000 metryi geçmez. Doğuda ise 600 metreye kadar iner.

Dağların 3100 metrenin üzerinde kalan yüksek kesimleri daima kabartmakarlar ve buzullarla kaplıdır.2200-3100 metre arasında çam, ladin ve köknar ağaçlarından oluşan zengin bir orman formasyonu hakimdir.

Başlıca karakteri olan granit, bozkır ve tabaka halinde kristal yamaçlarda görülür.

Kazbek civarındaki Daryal Geçidi, Hazar kıyısındaki Derbent Geçidi ile 2250 ve 3380 metre yüksekliklerde yer alan Kutais-Vladikavkas arasındaki Mamişo, Abhazya-çerkesk arasındaki Kluhor ve diğer Ruk, Tırşı,Vantilaşt, Salavat, Kodor ve Arkatis geçitleri Kuzey ve Güney Kafkasya’yı birbirine bağlayan önemli geçitlerdir.

Dağların Kuzey Yamaçları ile Maniç çukurluğu arasında kalan kısımda yer yer plato ve ovalar mevcuttur.

elbrusGöller

Doğal Göller

Kuzey Kafkasya’da göller küçüktür.

Bugün Kaberdey Balkar Cumhuriyeti olarak adlandırılan bölgede başlıca 6 tane doğal göl bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü Tserikkel Gölü'dür. Bölgede bulunan diğer doğal göller ise: Aşağı Goluboye Gölü, Kel-Ketçen Gölü, Yukarı Goluboye Gölü, Sekretnoye Gölü ve Tambukanskoy Gölü'dür.

Adıgey’de göllerin en tanınmışı Fişt yakınında Huko tepesinin batı eteğindeki Huko Gölü'dür.

Abhazya'da bulunan Ritsa Gölü güzelliğiyle ünlüdür.

Baraj Gölleri

Krasnodar Bölgesi'nde Kuban Nehri üzerinde bulunan başlıca 4 tane baraj gölü mevcuttur. Bunlar: Varnavinskoye, Kryukovskoye, Şapsugskoye, Krasnodaskoye baraj gölleridir. Stavropol Bölgesi'nde Yegorlik Nehri üzerinde bulunan başlıca 3 tane baraj gölü mevcuttur. Bunlar: Novotroyiçkoye, Yegorlikskoye, Sengileyevskoye baraj gölleridir.

Akarsular

Kuzey Kafkasya zengin akarsu yataklarına sahiptir. Bölgenin en önemli akarsuları Kuban Nehri, Terek Nehri, Malka Nehri, Argun Nehri, Sunja Nehri, Labe Nehri, Kuna Nehri, Şaguj Nehri, Fars Nehri, çerek Nehri, Baksan Nehri, arxızSamur Nehri, Sulak Nehri, Teberda Nehri, Kodor Nehri, Bzıb Nehri, Psov Nehri'dir.

Akarsular yönünden çok zengin olan Kuzey Kafkasya'da yukarıda adı geçen başlıca nehirlerin yanında irili ufaklı pek çok akarsu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: Adigoy, Skobido, Pşada, Tekos, Vulan, Vubin, Avşedz, Hokodz, Pşeha, Tsitsa, Psif, Psekups, Psebe, Neçpsvuho, Şapsuho, Seje, Gunayka, Aliko, Polba, Tuha, Kuba, Goropse, Bekişey, çimit, Psiy, Loo, Soçi, Bziç, Mzımta, Şahe, Buşiy, Beyuk, Aju, Hodjiko, Tuha, Kurcips, Şumiçka, Pşehaşha, Gurmay, Wurişmen, Apovus, Psefir, çehrak, Gubs, Bambaçka, Andruyuk, Woha, Guamka, Fedzişhu, Ajıps, Ayiko, Avuleps, Açepsı, Bjap, Tuapse, Drıpş, Gumısta, Gulr, Gulrıps, Ghalidza, Sukko, Assa, Urukh,Ardon,Kambileyevka,Gizeldon, Fiagdon, çegem, Argudan, Kurkuzhin, Lesken, Urukh,Aksaut, Daut, Kyafar,Marukha, Podkumok, Arxız'da bahar
Urup.


Yorumlar
Henüz yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için tıklayın.
Gagra
Bu kategorideki diğer yazılar