Arama

Adige Toplum Önderlerine Yapılan Saldırıları Kınıyoruz!

Kafkasevi'nin, Rusça hazırlayarak, Kafkasya'daki ilgili kişi ve mecralara ilettiği mesajın Türkçesi aşağıdaki gibidir:

"Bizler 150 yıl önce vatanından atılmış insanların torunlarıyız. Nesiller değişse de, anavatanımıza olan bağlılığımız hiç değişmedi. Şimdiye kadar bu bağlılığı kutsal bir emanet gibi nesilden nesile aktardık. 150 yıl boyunca gözümüzü kulağımızı anavatanımızdan hiç ayırmadık. Oradan gelen güzel haberlere sevindik, kötü haberlere üzüldük.Son günlerde anavatanımız üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Toprak yasalarıyla oluşan gerginlik ve meydana gelen olaylar bizleri derin bir üzüntü ve endişeye sevk etti.

Yasal eylemlerle seslerini duyurarak halklarının menfaatlerini koruma gayretinde olan Adige toplumsal hareketlerinin önderleri Ruslan Keşev, İbrahim Yağanov, Murat Berzegov ve Zamir Şukhov’a karşı girişilen menfur saldırılar bizleri derinden yaralamıştır. Her ne sebeple olursa olsun, Adige toplum önderlerini hedef alan tüm saldırıları ve saldırganların arkasında yer alan tüm isimleri esefle kınıyoruz.

Ve bunların tamamını provokasyon olarak değerlendiriyoruz.

Cumhuriyette kök salmış halklar sürtüşmeye sokularak istikrarsızlık oluşturulmaya, bu şekilde arabulucu “ağabeye” olacak ihtiyaç ve bağlılıkları artırılmaya çalışılmaktadır.

Nitekim son olayların fitili yine RF Duma'da çıkarılan yasalarla ateşlenmiştir. Moskova’da önce Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklikler yapılmakta, sonra federal cumhuriyetlerden mahalli yasalarını bu Anayasaya göre değiştirmeleri istenerek hem bölgenin özel şartları ve yaşayanların iradesi hiçe sayılmakta; hem de cumhuriyet sakinleri arasında muhtemel çatışmalara zemin hazırlanmaktadır.

Nitekim, toprak paylaşımı gibi hassas bir konuda en tepeden çıkarılan yasalar Kabardey-Balkar’a adalet ve mutluluk değil; karmaşa, sürtüşme ve istikrarsızlık getirmiştir. Klan ve çetelerin rant kavgası da işin içine girince, durum büsbütün içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Biz anavatanda yaşayan tüm kardeşlerimizi haddimiz olmayarak uyarıyoruz:

Anavatanımızdaki mevcut konjonktür sorunların çözülmesine uygun değildir. Zorbalığın ve rüşvetin hukuka galebe çaldığı bir ortamda adalet tesis edilemez.

Bunu herkes görmeli ve hiçbir sorunun büyümesine fırsat vermemelidir. Oyuna gelenler sadece kendilerini yakmakla kalmaz, bütün ülkeyi ateşe sürükler.

Biz diasporada yaşayan Kafkasyalılar, anavatanımızdaki sivil toplum kuruluşlarının liderlerine yapılan saldırıları kendimize yapılmış sayıyor; saldırganları ve buna karşı tavır almayan sorumluları şiddetle kınıyoruz.

KAFKASEVİ "


Yorumlar
Henüz yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için tıklayın.