KAFKASYANIN SINIRLARI
Kafkasya
Omurgasını, Hazar kıyısında Apşeron yarımadasından başlayarak kuzeybatı istikametinde Azak ve Karadeniz arasında kalan Taman yarımadasına doğru uzanan 1400 km uzunluğundaki Kafkas sıradağlarının teşkil ettiği;
batıda Karadeniz, doğuda Hazar Denizi’yle sınırlı;
kuzeyde ise Don ağzı, Maniç çukurluğu ve Kuma ağzı hattından,
güneyde Aras ve çoruh Nehri’ne kadar uzanan bölgenin adı Kafkasya’dır.
Kuzey Güney yönünde kuş uçuşu mesafe 600 km olup, yaklaşık 500 bin km2 lik bir alana tekabül eder.

Kuzey Kafkasya
40-45 kuzey enlemleri ile 37-50 doğu boylamları arasında olup, batıda Azak ve Karadeniz, doğuda Hazar Denizi, kuzeyde Don ağzı, Maniç çukurluğu ve Kuma ağzı, güneyde ise Hazar Denizi kıyısından Kızılburun’dan, Dibrar tepesiyle Nuha’nın güneyinde Ari ve Alazan çayları boyunca çinvali mıntıkası dahil olmak üzere Karadeniz’e dökülen İngur ırmağı ile çevrili bölge ise Kuzey Kafkasya’dır. Kafkas sıradağları, Abhazya ve Güney Osetya bölgesi Kuzey Kafkasya sınırları içinde kalır.Kuzey ve Guney Kafkasya