Arama

Karzeg Sait Bey
 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya'nın Şapsığ yöresinde Anadolu'ya göç ederek Adapazarı'na yerleşen ve burada jandarma komutanlığı yapmış bulunan Karzeg Kanbulat Bey'in oğludur.

1887 yılında Adapazarı'nda doğdu. Mondros Silah Bırakışması'nı izleyen iktidar boşluğu devresinde karışıklık içine yuvarlanmakta olan Adapazarı yöresine, kişisel nüfuzu ve ılımlı kişiliği ile bir denge unsuru oldu.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ve Kuvay-ı Milliye hareketini destekledi. üçüncü Damat Ferit Paşa hükümetini Kuvay-ı Milliyecilerin girişimi ile iktidardan düşürülmesi üzerine Adapazarı'na gelerek yöredeki Kafkas göçmenlerini yeni hükümet ve Kuvay-ı Milliye aleyhine örgütleme girişiminde bulunan çerkes Bekir Sıtkı Bey'in girişiminin, Heyet-i Temsiliye'nin talimatlarına uygun olarak önlenmesinde rol aldı.Ancak Kuvay-ı Milliye Komutanı olarak yanındaki Balkanlı çetecilerle birlikte yöreye gelen ve halktan aşırı isteklerde bulunan Sencer Eşref Bey'in eylemlerini de onaylamadı.Kafkas göçmenlerinin ileri gelen kişilerinden Maan Şirin, Lakırba Kazım, Doghukhpa Şerafettin, çegem Ali Bey vb. ile iş birliği yaparak Adapazarı'nda geçici bir yöresel yönetim kurdu. Kuvay-ı Milliye adına Adapazarı'na gelen 24.Tümen Komutanı Yarbay Kaseyko Mahmut Bey'i dostça karşıladı. 23 Nisan 1920'de Adapazarı'na yürüyen Hendekli karşı ihtilalci Abhazlarla görüşmeye giderken öldürüldü.

_______________________

* Bu yazı Sefer E. Berzeg'in çerkes Göçmenleri II adlı kitabından derlenmiştir

Doğum : 1887 - Ölüm : 1920
Yorumlar
Henüz yorum eklenmemiş. Yorum eklemek için tıklayın.