Arama
Editörün Seçtikleri

Son Yorumlar

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
 
Büyük çerkes sürgünü'nde Anadolu'ya göç etmiş bir Adıge Hatko ailesindendir. Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, Manastır ve Selanik'te görev yaptı. Meşrutiyetin ilanını sağlamak için Makedonya'da yapılan çalışmalarda büyük rol oynadı. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'la gelerek Harp Okulu'nda tarih öğretmenliği yaptı. 1909 yılında askerlikten ayrıldı ve Büyükada Kaymakamlığı'na atandı.
| Tamamını Göster...
 
Büyük çerkes sürgününde Kuzey Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Neşaph adlı bir Adige ailesinin kızıdır. 1948 yılında Mudanya'da doğdu.
| Tamamını Göster...
 
Dağıstanlı aydın, toplum ve siyaset adamı. İsabek oğlu. Derbent’te doğdu. Peterburg’da Yol ve Ulaşım Enstitüsü’nü bitirdi. Rusya Devlet Duma’sının (Parlamento) Dağıstan bölgesinden üye olarak seçildi (III. Dönem, 1907-1912).
| Tamamını Göster...
Dağıstan (Kumuk) kökenli tıp profesörü, toplum adamı, yazar. 1903 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Musa, annesinin adı Umay'dır. Türkiye'de Tıp alanının sayı­lı adlarından olan Prof. Dr. İzzet Kantemir, Ankara üniver­sitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü Başkanlığı, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kurucu Başkanlığı yap­mış, Ankara'daki A. Andiçen Kanser Hastanesi’nin kuru­luşunda büyük emekleri geçmiştir.
| Tamamını Göster...
 
Büyük çerkes sürgününde Marmara yöresine yerleş­tirilen bir Adige ailesindendir. Biga'da doğdu. Türkiye Kur­tuluş Savaşı'nda, Yunan işgali altındaki bölgede kurulan "Şark-ı Karib çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti"nin kurucuları arasında bulundu (1921).
| Tamamını Göster...

çeçenya'daki Kafkasya Müridizmi`nin kurucusu ve devlet adamı.

çeçence adı Oççurma olup, babasının adı Jela'dır. çeçenistan'ın bilinen ilk devlet başkanı İmam Mansur, 1785-1791 yılları arasında Rus İmparatorluğu'na karşı Aldı'da başlattığı savaş ile Anapa'da yaralanıp teslim alınışına kadar geçen zaman içerisinde Kafkasya'daki bağımsızlık mücadelesinin başlatıcısı ve önderi olmuştur. Savaşlardaki başarılarından ötürü dağlı halkları O'na Mansur (Muzaffer, Zafer kazanan) ismini takmışlardır.

| Tamamını Göster...
Avar asıllı olan ve 1793 yılında Gimri'de doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasya'da müridizmin ve gazavatın İmam Mansur'dan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir.
| Tamamını Göster...
1797 yılında Dağıstan' ın Gimri isimli köyünde dünyaya gelen İmam Şamil Kafkasya' da devletleşme ve birliktelik sürecinin en önemli ismidir. Babası bölgenin yerli halkı olan Avarlardan (Mağarulaw) Dengau Muhammed'tir. Annesi ise, Avar beyi Pir Budah' ın kızı Aşiltalı Bahu Mesedo' dur.
| Tamamını Göster...
Büyük çerkes sürgününde Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden önce Balkanlar'a (1864), sonra da Anadolu’ya (1878) göç etmek zorunda kalan "Xidzetlv" adlı bir Adige ai­lesindendir.
| Tamamını Göster...

Abhaz kökenli asker, politikacı ve gazeteci. 1884 yılında Sapanca'da doğdu. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda (1878) Sohum’dan Anadolu’ya göç eden Habib Bey'in oğludur.

| Tamamını Göster...
 1 2 > 
ÇİZGİNİN DİLİ
Diğer karikatürler için tıklayınız