Arama
Editörün Seçtikleri

Son Yorumlar

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
 
Kafkas yurtseveri, diplomat, yazar. 1892 yılında Halep'de doğdu. Babasının sürgüne gönderilmiş olması ne­deniyle ilk öğrenimini İtalyanca, Fransızca ve Arapça olarak yaptı. Daha sonra İstanbul'da Mekteb-i Mülkiye'yi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi(1913).
| Tamamını Göster...


Asker, toplum adamı ve yazar. 1888 yılında Kafkasya'nın çeçenistan yöresinde doğdu. Askeri okullarda okuyarak subay oldu. Kuzey Kafkasya'nın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra önce Gürcistan'a, sonra da Türkiye'ye iltica etti (1921)
| Tamamını Göster...
 
1914 yılında Balıkesir ilinin Gönen İlçesine bağlı Bayramiç köyünde doğdu. Babası Kuzey Kafkasya’dan 1864 büyük sürgününde Bayramıç köyüne gelip yerleşen Adığelerin Abzah boyu ve Beçiy ailesinden Salih hocadır.
| Tamamını Göster...
 
1866 yılında Dağıstan'da doğdu. Babası İmam Şamil'in yedi naibinden biri olan  (Lak) Muhammed idi. Rus ordusunda görev yaptı, albay rütbesine kadar Dağıstan Süvari Alayı’nda bulundu.
| Tamamını Göster...
 
1877 yılında Abhazya'da doğdu. Maan Pşımaf Bey'in oğludur. Ailesi aynı yıl patlayan Osmanlı-Rus Savaşı ve bunu izleyen Abhaz-çerkes ayaklanması sonucu Anadolu'ya göç ederek Adapazarı'nın Kayalar Köyü'ne yerleşmişlerdir.
| Tamamını Göster...
 
1872 yılında Abhazya'da doğdu. 1877-78 Osmanlı Rus savaşı sırasında Anadolu'ya göç ederek Düzce yöresine yerleşen bir Abhaz ailenin çocuğu. Osmanlı jandarma örgütüne katılarak binbaşı rütbesine kadar yükseldi.
| Tamamını Göster...
Dağıstan (Avar) kökenli yurtsever, yazar. Kafkas­ya’nın ünlü liderlerinden İmam Şamil'in en küçük oğlu olan Muhammed Kâmil Paşa'nın (1862-1930) oğludur. 1901 yı­lında Medine'de doğdu. öğrenimini İstanbul'da Galatasaray Lisesi’nde yaptı.
| Tamamını Göster...
Lak (Gazikumuk) kökenli olan Musa Ramazan 1922 yılında Dağıstan'da Lak yöresindeki Hülesma Köyü'nde doğdu. Babasının adı Muhammed, annesinin Müslimat, aile adı İsupkal'dır.

| Tamamını Göster...
çerkes din bilgini, eğitimci, toplum adamı ve yazar. Guser adlı bir Adıge ailesindendir. Babasının adı Hasan Hilmi’dir. 1880 yılında Düzce'ye bağlı çalıcuma köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Düzce’de yaptıktan sonra İstanbul'a giderek Dâr'ülhadis Medresesi’ne yerleşti ve Fatih dersiâmlarından Eğinli İbrahim Hakkı Efendi ve Alasonyalı Ali Zeynelabidin Efendilerden dini ve arabi ilimler okuyarak icazet ve diploma aldı.
| Tamamını Göster...
Toplum adamı ve yazar. Büyük çerkes sürgününde önce Makedonya'ya (1864), sonra da Anadolu'ya (1878) göç etmek zorunda kalmış olan "Xidzetlv" adlı bir Adige ailesindendir. 1919 yılında Düzce'de doğdu. Babası Mehmet Refik, annesi Müslimet'dir.

| Tamamını Göster...
 1 2 > 
ÇİZGİNİN DİLİ
Diğer karikatürler için tıklayınız