Arama
Editörün Seçtikleri

Son Yorumlar

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Tatlustan Tabul Abaza edebiyatının kurucusu, Abaza folklorunu ilk derleyen ve yayımlayan kişidir. çerkes ve Abaza dilleri ve edebiyatları konusunda ilk okuma ve ders kitaplarının yazarıdır. Abaza alfabesinin hazırlanmasında önemli rol oynadı. Halkının aydınlanması, yazısının olması, büyük bir kültüre ve edebiyata sahip olması için mücadele etti. Büyük bir manevi güce sahipti ve insan sevgisiyle doluydu.
| Tamamını Göster...
 
Devlet adamı,   gazeteci.   Hayreddin   Paşa'nın oğullarındandır. 1875 yılında Tunus’ta doğdu. İstanbul'da askeri okullarda okudu. Harp okulu'nu bitirdikten sonra Sultan Abdülhamid II'ye yaverlik, Kudüs mutasarrıflığı gibi görevlerde   bulundu.  
| Tamamını Göster...
 
Kafkas yurtseveri, hukukçu, yazar. 1889 yılında Kafkasya’nın Osetya yöresinde Digorya'da doğdu. Terekkale (Vladikavkaz) da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Pe­tersburg'da Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1913). Kafkasya’ya dönerek Avukatlığa başladı.
| Tamamını Göster...
 
Gazeteci ve yazar. Adige’lerin Hağur ailesindendir. 1891 yılında İstanbul'da doTARIK MÜMTAZ GÖZTEPEğdu. Kuleli Askeri Lisesini (1914) ve Kara Harp okulu'nu bitirdi. Topçu subayı olarak or­duya katıldıktan sonra birbiri ardınca dokuz Harbiye Nazırı'na yaverlik yaptı.
| Tamamını Göster...
 
1834 yılında Kuzey Kafkasya’da Rus ordularına karşı iki ayrı bölgede savaşanlardan biri Dağıstan’da İmam Şamil, diğeri de çeçenistan’da Taşof-Hacı idi. çeçenler tarafından kendisine milletin başkanlığı teklif edilince, başkanın İmam Şamil olduğunu söyleyerek reddeder.
| Tamamını Göster...
 1779 yılında, çeçen bölgesinde dünyaya geldi. Cesareti ve askeri yetenekleri ile kısa zamanda adını duyurdu ve halkı tarafından Meyra (Cesur) Biybolat olarak anılmaya başlandı.  1822 yılında Kuzey Kafkasya ortak savunma hattının ikiye bölünmesi ve Doğu Adigey(Kabardey) bölgesi ile çeçen bölgesinin bir kısmının Ruslar tarafından işgaliyle sonuçlanan savaşlarda Kuzey Kafkasya Kuvvetlerinin bir bölümünü komuta etti.
| Tamamını Göster...
Filolog, araştırmacı ve yazar. çeçen'lerin Dişno boyundandır. 1944 yılında Göksun-çardak'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş'ta yaptıktan sonra İstanbul'da 'Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. çeşitli yerlerde lise öğretmeni olarak görev yaptı.
| Tamamını Göster...
ÇİZGİNİN DİLİ
Diğer karikatürler için tıklayınız