Arama
Editörün Seçtikleri

Son Yorumlar

Kafkasya
Omurgasını, Hazar kıyısında Apşeron yarımadasından başlayarak kuzeybatı istikametinde Azak ve Karadeniz arasında kalan Taman yarımadasına doğru uzanan 1400 km uzunluğundaki Kafkas sıradağlarının teşkil ettiği;
batıda Karadeniz, doğuda Hazar Denizi’yle sınırlı;
kuzeyde ise Don ağzı, Maniç çukurluğu ve Kuma ağzı hattından,
güneyde Aras ve çoruh Nehri’ne kadar uzanan bölgenin adı Kafkasya’dır.
Kuzey Güney yönünde kuş uçuşu mesafe 600 km olup, yaklaşık 500 bin km2 lik bir alana tekabül eder.


11 / 10 / 2007 | tamamını göster...

Dağlar

Elburz (5642 m), Dihtau (5203 m), Koştantau (5144 m), Şhara (5068 m) ve Kazbek (5033 m) tir.
Topografik bakımdan farklı özelliklere sahip olmakla birlikte Kuzey Kafkasya genellikle engebeli bir bölgedir. Taman Yarımadası'ndan başlayarak Apşeron Yarımadası'na uzanan ve bölgeyi ikiye bölen Kafkas Sıradağları III. zamanda meydana gelen genç kıvrım dağlarıdır.

11 / 10 / 2007 | tamamını göster...

Toprak her türlü tabii mahsullerin yetişmesine çok elverişlidir. Büyük bir kısmı humusla kaplıdır, iyi sulanmaktadır. Yalnız Hazar Denizi civarında ve ovada bazı kumluk ve kuru topraklar vardır, dağ uyamaçlarındaki gri topraklar bereketli değilse de iyi gübrelenmiş oldukları için iyi mahsul verirler.

11 / 10 / 2007 | tamamını göster...
Kuzey Kafkasya orta ılıman iklim kuşağı içinde yer alır. Karadeniz kıyılarının Tuapse-Soçi yöresi ile güneyde Abhazya’da subtropikal bir iklim görülür. Buralarda kışları ılık, yazları sıcak ve bol yağışlı bir iklim hakimdir. Ortalama sıcaklık Ocak ayı içinde 0 derecenin, Temmuz ayında 20 derecenin; yıllık yağış miktarı da 1000 mm’nin üstündedir. Dolayısıyla gür bir orman örtüsü gelişmiştir. Doğuya doğru ilerledikçe nemlilik azalarak az nemlilikten kuraklığa değin değişik özellikte tropikaltı ve kara iklimi tipleri görülür. İklim Hazardenizi kıyılarında yeniden ılıklaşır.
11 / 10 / 2007 | tamamını göster...

Kuzey Kafkasya’da yaşayan halklar konuştukları diller esas alınarak şu şekilde tasnif edilebilir:
1. ABHAZ-ADİGE GRUBU
     1.1. ADİGELER:Kuzey çerkesleri olarak ta adlandırılan bu gruplar dil bakımından  birbirlerini anlayabilirler. Adigeler kendi aralarında iki ana grup halinde incelenir.
10 / 10 / 2007 | tamamını göster...
2002 yılı sayımlarına göre Rusya Federasyonu sınırları içinde yaşayan Kuzey Kafkasyalıların toplam nüfusu  6.333.927 olup, etnik gruplara göre dağılımı şöyledir:
10 / 10 / 2007 | tamamını göster...
ÇİZGİNİN DİLİ
Diğer karikatürler için tıklayınız